Phương thức vận chuyển

1. Đối với khách hàng mua lẻ hoặc có giá trị hàng hóa dưới 20 triệu đồng:

Hàng hóa sẽ được giao tại: kho Công ty cổ phần Mai Động (Km3 – QL3 – Mai Lâm – Đông Anh – Hà Nội)

2. Đối với khách hàng có giá trị hàng hóa từ 20 triệu đồng trở lên:

Sẽ được giao hàng theo thỏa thuận trong Hợp đồng.