Phương thức thanh toán

Quý khách có thể chọn 1 trong các phương thức thanh toán sau:
1. Thanh toán trực tiếp với đơn hàng có giá trị <20 triệu đồng.
2. Đối với các đơn hàng có giá trị >=20 triệu,  sẽ thanh toán theo hình thức chuyển khoản hoặc bảo lãnh thanh toán. Phương thức thanh toán sẽ được thỏa thuận cụ thể trong Báo giá hoặc Hợp đồng mua bán hàng hóa đối với từng khách hàng.