Liên hệ với Công ty cổ phần Mai Động

+ Văn phòng công ty:
  
Số 310, Phố Minh Khai, P.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
   (Số 16 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội),
+ Tel       : (8424) 36.330991 - 36.331107 - 38.623202 
+ Mobil  : 0913.319.544 - 0988.287.544
+ Fax
      : 8424-3862.4963       
+ Email  :
cophanmaidong@gmail.com
+ Nhà máy sản xuất:
   Quốc lộ 3, Thôn Du Nội, Xã Mai Lâm, H. Đông Anh, TP. Hà Nội