Liên hệ với Công ty cổ phần Mai Động

+ Văn phòng công ty:
    
Tầng 4 - Trung tâm thương mại, siêu thị và trưng bày giới thiệu sản phẩm tại ô đất C11/CCKV3, số 987 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
+ Tel       : (8424) 36.330991 - 36.331107 - 38.623202 
+ Mobil  : 0913.319.544 - 0988.287.544
+ Fax
      : 8424-3862.4963       
+ Email  :
cophanmaidong@gmail.com
+ Nhà máy sản xuất:
   Quốc lộ 3, Thôn Du Nội, Xã Mai Lâm, H. Đông Anh, TP. Hà Nội